Beyn’de Yazın

Beyn, 7 yıllık kişisel yolculuğunun ardından, artık çok yazarlı bir sisteme geçiş yaptı. Beyn’de sadece bir kişi düşüncelerini açıklamamalı; daha fazla kişiye ihtiyaç var. Bu yüzden, Beyn’de yazmak isteyen kişilere, onlardan nelerin beklendiğini de anlatmamız gerekiyor.

Beyn’de ne tür yazılar yazılabilir?

Genel olarak bir yazının; bilgilendirmesi, eğlendirmesi, ilham vermesi veya okurun hayatını direkt olarak etkileyecek bir fayda sağlaması beklenir. Bilinç düzeyinde fark edilsin veya edilmesin, değer katmak, bir okurun en büyük beklentisidir. Beyn’de yazılan yazılar, bu amaçla yazılan düşünce ve fikir yazılarıdır.

Eğer Beyn’de yazmayı düşünüyorsanız, yazacağınız yazılarda ilk amacın bu olmasına özen gösterin.

Yazılabilecek kategoriler nelerdir?

Beyn’i biraz gezdiyseniz, yazılan yazıların siyaset ağırlıklı olduğunu fark etmişsinizdir. Bu hem doğal, hem de istenen bir durumdur. Doğal bir durum olmasının sebebi, siyasetin doğasında sorunların hakimiyeti ve çözümlere olan ihtiyaçtır. İstenen bir durum olmasının sebebi de, siyaset gibi hayatın birçok alanına uzanmış kapsamlı bir kavram çerçevesinde ortaya çıkan ve ilgilenilmesi gereken sorunlara, yazılan yazılarla getirilecek çözüm önerilerinin -tam da Beyn’in amacına uygun olacak şekilde- okurlara değer katacak olmasıdır.

Bununla birlikte, elbette hayatı siyasetten ibaret düşünemeyeceğimiz için; bilimsel, kültürel, sanatsal, evrensel konulara da kapımız her zaman açıktır.

Şu an için yedi tane kategorimiz var:

 1. Siyaset: Siyasi gündem ve siyasi kavramlarla ilgili yazılar
 2. Türkiye: Türkiye’nin gündem maddeleri ve Türkiye’yle ilgili genel konularla ilgili yazılar
 3. Dünya: Dünyada yaşanan olaylar veya bütün dünyayı ilgilendiren genel konularla ilgili yazılar
 4. Yaşam: Yaşamın içinden yazılar, insanların hayatını kolaylaştıracak yazılar
 5. Din & Felsefe: Dini veya felsefeyi (veya ikisini birden) konu alan yazılar
 6. Kültür & Sanat: Kültürel veya sanatsal olay, durum veya kavramlarla ilgili yazılar
 7. İnternet: İnternetle ilgili gündem maddeleri veya internetteki genel konularla ilgili yazılar

Görüldüğü gibi, toplamda aşağı yukarı her konuyu kapsayan 7 kategorimiz var. Magazin veya maç yorumları gibi abes konular dışında, tekrar söylüyorum, “değer katmak” hedefine ulaşabilen her yazıyı bu kategorilerden birine yerleştirebiliriz.

Bu 7 kategori arasında birden fazla kategoriye dahil edilebilecek türden yazılar (örneğin hükümetin, halkın din algısı üzerine yapacağı türden bir çalışma) elbette engellenemez. Bu tür yazılar, en çok hangi ana kategoriye yakışıyorsa o ana kategorinin altında yer alacaktır ancak yazarlardan da beklenen; her yazıya başlarken, belli bir kategoriyi hedeflemesidir.

Hedef alınabilecek bir başka şey, “zamansız” yazılar yazmak olabilir. Bunun anlamı şudur: Yazılan yazı; yazının yayınlandığı döneme mi hitap ediyor yoksa 10 yıl, 50 yıl sonra, o dönemin şartlarında yine okunduğunda bir anlam ifade edecek mi? Bu tür yazıları yazmak her zaman daha zordur ve haliyle daha değerlidir. Eğer yazabiliyorsanız, gündem yorumları yerine fikir yazıları yazın.

Siyasetle ilgili yazılarda, belli siyasi görüşlerle yazılmış yazılar reddedilecek midir?

Hayır. Beyn’de karşıt görüşlere sahip yazarlar, kendi görüşlerini diledikleri gibi yazmakta özgürdürler – “değer katmak” hedefinden ayrılmadıkları sürece. Propaganda amacı güttüğü belli olan, bir düşünceyle okura katkı sağlamak yerine bir düşünceyi okura empoze etmek, dayatmak gibi amaçlar reddedileceği gibi; salt kötüleme ve amaçsız, saldırgan eleştiri yazıları da aynı şekilde Beyn’de yer alamayacaktır.

Bu bağlamda, iktidara sahip olanları destekleyen yazıların reddedilme ihtimalinin yüksek olduğunun bilinmesi gerekir. Bu, elbette birçok kişiye ters gelecek bir durumdur ancak şu şekilde düşünmekte fayda var: Eleştiri yazıları “değer katmak” hedefine ulaşıyorken, takdir ve övgü yazılarının okurun düşünce veya yaşantılarına sağladığı bir katkı yoktur. Eğer okur bir yazıdan fayda sağlayamazsa, bundan yalnızca yazının yazarı değil, Beyn de zarar görecektir ve o okur, faydalanamadığını düşündüğü Beyn’e bir daha girmediğinde, Beyn bir ziyaretçi kaybetmiş olacaktır. Bunu hiçbir yazar istemez.

Öte yandan; iktidara yöneltilmiş, belki sert, belki yumuşak ama kesinlikle yapıcı bir eleştiri yazısı, bir övgü yazısına nazaran çok daha faydalı bir yazı olacaktır ve bu yazıdan hem okur, hem de iktidar için fayda sağlayacaktır. Yapıcı bir eleştirinin, dalkavukça bir övgüden veya salt propagandadan daha faydalı olduğu gerçeğini unutmamak gerekir.

Aksi yönde bir yanlış, iktidarın yaptığı güzel şeylere ne olursa olsun eleştiri getirilen, kısaca “kör muhalefet yapılan” yazılardır. Yapıcı olmadıkları kesin olan dalkavukluklar gibi, yapıcı olmayan türden eleştirilerin de Beyn’de bir yeri olmayacaktır. Ve bu durumla ilgili olarak, örneğin, iktidarın güzel şeyler yapmasına rağmen bu konularda eleştirilmesini konu alan ve neden eleştirilmemesi gerektiğini anlatan bir yazı da kabul görebilecektir.

Yazarlardan beklenen yazı sıklığı nedir?

Tüm yazarların hedefi, haftada en az bir yazı yollamaları ve mümkünse bu yazıları her haftanın aynı gününde yollamalarıdır. Bu sayede, örneğin 7 yazarlı bir sistemde, okurlar her gün 1 yazıyla buluşabilir. İstisnai gecikmeler belli bir süre boyunca hoşgörüyle karşılanabilir ancak gecikmeler sürekli olursa, siteyi ve özellikle o yazarı takip eden okur kitlesine ayıp olur ve bu yüzden yazarla görüşülüp sorunun çözülmesi gerekir.

Yazarlardan beklenen yazı uzunluğu nedir?

Dikkat edilmesi gereken nokta, çok kısa ve çok uzun yazılara okurların verdiği önemdir.

Çok kısa yazılar (250 kelime altı) çabucak okunduğu için çoğu zaman değer görmez. Yılmaz Özdil gibi yazarlar bu duruma istisnadır zira az kelimeyle çok şey anlatabilen yazarlar, yazılarında verdiği mesajı alabilen kişiler tarafından çokça saygı görürler.

Çok uzun yazılar da (750 kelime üstü) belli bir konsantrasyon ile, belli bir zaman ayırılarak okunması gerektiğinden ötürü; o zamanı ayıramayıp o kadar konsantre olmayan kişiler tarafından okunmadan geçilebilir. Bu konuyla ilgili unutulmaması gereken gerçek, internet okurlarının büyük bir kısmının dikkat aralığının çok düşük olduğu gerçeğidir. Yine de, en çok değer gören yazıların 750 kelime üstü oluşunu göz ardı etmemeliyiz.

500 kelimelik bir yazıyı, eğer araştırma gerektirmeyecekse, ortalama 1 saatte yazılıp gözden geçirebilir ve yollayabilirsiniz. Haftada bir yazacağınız düşünüldüğünde, 250 ila 750 kelimelik bir yazı için Beyn’e haftada en çok 1 buçuk saat ayırmış olacaksınız.

250-750 kelime aralığı yalnızca bir tavsiyedir, uyulması şart değildir. Çarpıcı olduğunda 150 kelimelik yazılar da, sürükleyici olduğunda 2 bin kelimelik yazılar da kabul edilebilir.

(Şunu da not düşelim: Her yazı için, en az 600 piksel genişliğinde bir yazı görseline ihtiyacımız var. Konuyla ilgili bir görseli editör de bulabilir ancak sizin bulmanız daha iyi olacaktır.)

Yollanan yazılar, düzenlemelere tabi tutulacak mı?

Beyn’e yollanan yazılar, dilbilgisi, imla kuralları, noktalama işaretleri ve anlatım bozuklukları konularında kontrol edilir ve düzenlenir ama yazının anlamını değiştirecek veya eksiltecek düzenlemeler kesinlikle yapılmaz.

Beyn’de gerçek olmayan isimlerle yazmak mümkün müdür?

Değildir. Yazarlardan beklenen en önemli şey, yazdıklarının arkasında duracak kadar cesur olmalarıdır. Sorumluluk, önemli bir şeydir.

Beyn’de yazdığım yazıları başka bir yerde yayınlatabilir miyim?

Beyn’in bunu engellemesi elbette ayıp olur ama yazarlardan ricamız, başka bir yere yollamak istedikleri yazı ilk defa Beyn’de yayınlanmışsa, yollanacak yazının altına, Beyn’in içerik sözleşmesindeki gibi bir ifadeyle, yazının ilk olarak Beyn’de yayınlandığının belirtilmesidir.

Yazarlar, kendi istekleri doğrultusunda kendi yazılarını sildirtebilir mi?

Beyn’de yayınlanan yazıların sahibi, elbette yazıların yazarlarıdır ancak yazıların kullanım ve yayınlama hakkı Beyn’dedir. Beyn’deki yazılarını daha fazla sahiplenmek istemeyen kişilerin yazılarındaki yazar ismi, yazarın isteğiyle değiştirilebilir ancak yazılar silinemez.

Yasal işlem gerektiren yazılarda nasıl bir prosedür izlenir?

Şunun akılda bulundurulması önemlidir: Yazarlar, yazdıkları yazılardan birinci derecede sorumludur. Bu anlayışla, Beyn’in editörü tarafından denetlenmesine rağmen gözden kaçan, yasal işlem gerektiren bir ifade konusunda yazar ve yetkililerinin görüştürülebilmesi gerekir.

Tabii bu kimseyi korkutmasın: Beyn, saldırgan olmadığı sürece en sert eleştirileri dahi yayınlamak isteyen bir sitedir.

Yazarlık başvurusunda neler istenir?

Beyn’e yazarlık başvurusu yapmak isteyen kişilerden istenen birkaç şey vardır:

 • Haliyle, isminiz,
 • En az 500’e 500 piksel boyutlarında bir profil fotoğrafı,
 • Sosyal ağ hesaplarınızın adresleri (Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn ve Instagram)
 • Varsa internet siteniz,
 • Yazar sayfalarında görünecek biyografik bilgileriniz (örnek),
 • En az 2 adet örnek yazı. (Yazıların başka yerde yayınlanmamış olmaları gerekiyor.)

Biyografik bilginizi 3. şahıs ağzıyla yazmanız uygun olacaktır, “1982 yılında doğdu.” gibi. Facebook ve Twitter hesaplarınız her yazının altında, biyografik bilginizin kısa bir özetiyle beraber yayınlanacaktır.

Örnek yazıları yazarken, yukarıda bahsedildiği türden “zamansız” konuları tercih etmeniz en iyisi olacaktır çünkü eğer yazarlığınız onaylanırsa örnek yazılarınız, yazamadığınız haftalarda yayına girmek üzere “yedek kulübesinde” bekleyecektir.

Sonuç & Başvuru formu

Yazarlık başvurunuzu, aşağıdaki formu doldurarak yapabilirsiniz:

Dosya eki gönderme seçeneğiniz olmadığı için şimdilik yalnızca kendinizi tanıtın ve Beyn’de neden yazmak istediğinizi, neler yazmak istediğinizi anlatın. E-postaya yanıt aldığınızda örnek yazılarınızı ve resminizi de gönderebilirsiniz. Olumsuz bile olsa geri dönüş yapılacaktır.

Beyn’e değer verdiğiniz için teşekkür ederiz.