Zorunlu Siyaset – 1. Bölüm

Zorunlu Siyaset – 1. Bölüm

Siyaset ekonomik çıkar sağlamak amacıyla yapılan bir uğraş değildir. Ancak bu ülkede öncelikle bir meslek hatta bir geçim sağlama aracı olarak sanılıyor. Bu nedenle toplum açısından “başkalarının alanı” olarak görülen siyaset, gizemli bir ortamda “bazıları” tarafından açılan “sırlar kapısı” halinde içselleştirilmektedir. Bir bakıma görülmez, bilinmez, hissedilmez, sırları bilinemez bir alemdir. İnsanlarımızın çoğuna göre bireysel dertlerin çözülmesi için adak adanması gereken bir tür kutsal mekan sayılmaktadır.

Oysa siyaset, dünyada herkesin kullanabileceği, yorumlayabileceği bir iştir. Yani canlıların nasıl hayatta kalmak için havaya, suya ihtiyaçları varsa, kitle halinde yaşayan bireylerin de yaşamlarını sürdürebilmek için siyasete ihtiyaçları vardır, olmak zorundadır. Burada kilit kelime “yaşam” olmalıdır. Çünkü fiziki ihtiyaçları karşılanan biri yaşamını sürdürebilir, ancak yaşamını bireyselliğini, farklılığını, çoğul içinde tekilliğini, benliğini, imzasını sürdürebilmesi için siyaset kesinlikle zorunludur.

En yalın tanımıyla siyaset, toplum sorunları üzerinde pazarlık seanslarıdır. Toplumu ayakta tutmak ama kişilik haklarını da topluma feda etmemek gerekir. O halde sürekli pazarlık, sürekli müzakere, tartışma ve uzlaşma için çıkarların, fikirlerin masaya yatırılmasıdır. Siyaset herkesin işidir. Mistik, kerameti kendinden menkul, kutsal bir alan ve yeryüzü tanrılarınca gerçekleştirilen bir faaliyet değildir.

Siyaset, gizli kapılar ardında yapılacak bir uğraş değildir. Ne kadar gizliyse o kadar siyaset dışı, o kadar toplum ve birey karşıtıdır. Ne kadar hesap vermiyorsa, o kadar zalim ve despottur. Ne kadar dayatmacıysa, o kadar iptal edici, kendini dahi iptal eden bir süreçtir.

Bu topraklarda siyaseti yeniden kurmak gerekir. Kapalı kapıların ardında cemaatçi pazarlıkların siyaset sanılmasını sonlandırmak gerekiyor kanımca. Bu yazı, bu amaca küçük bir katkı olma umuduyla yazıldı.

Siyaset herkesin işi, nefes almak kadar zorunlu bir iştir.

Kubilay Yalçın GerboğaKubilay Yalçın Gerboğa: Gazeteci, sosyolog ve fotomuhabirdir. Toplum, insan ve siyaset üzerine düşünür. Yerel gazetelerde muhabir, fotomuhabir ve köşeci olarak görev almıştır. Serbest Bölge Fanzin'i çıkarmaktadır.

Yorumlar

Dikkat: Yorum yapanın yaptığı yorumdan yalnızca yorumu yapan sorumludur.

Duyurular