Ne demeye saman ithal ettik?

“Mutlak Üstünlük Teorisi” diye bir şey var. Bu teoriye göre; her ülke, daha düşük maliyetle ürettiği “mutlak üretim üstünlüğüne” sahip olduğu malları üretir ve bunları ihraç ederken, üretim maliyeti yüksek olan ürünleri ise ithal eder.

Bu anlayışla, üretim maliyeti yüksek olan (veya öyle olduğu düşünülen) saman, zeytin ve hatta kırmızı et ürünlerinin ithalatı, bu teoriye göre mantıklıdır.

Ama teorinin kendisinin mantıklı olmadığı, ülkemizin son 5-10 yıllık dönemi incelendiğinde, rahatlıkla görülebilir. Ülkemizdeki tarım ve hayvancılığın bu dönemde ne kadar gerilemiş, zorlaşmış olduğu rakamlarla sabittir. Kısır bir döngüye sokulan tarım ve hayvancılık işlerinde; maliyetleri düşürmek için ithal edilen ürünlerden dolayı, diğer üretimlerin maliyetinin arttığını görüyoruz ve bu yüzden yavaş yavaş diğer üretimlerde, uzun vadede belki de tüm ürünlerde ithalat tehlikesi var. Bilen, bilmeyen birçok akıllı bıdık tarafından eleştirilen, cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde “kendi kendine yeten” ülkeler arasındayken, şimdi kuraklık oldu diye samanını, ineğini bile başka ülkelerden satın alan bir ülke konumuna geldik.

Teori mantıklı olmayınca, pratiğin de mantıklı olmayacağını bizim büyüklere anlatmak lazım.

Barış Ünver
03 Şubat 2013

Yazıyı beğendiniz mi? Beğendiyseniz, yeni yazılardan epostayla haberdar olmak için Beyn'in eposta abonesi olabilirsiniz.